Afscheid Spapens - CRS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Afscheid Spapens

Nieuws in detail2 november 2012

Paul Spapens nam afscheid van stichting Tilburgse Taol


Paul Spapens nam vrijdagavond afscheid als voorzitter van de stichting Tilburgse Taol. Hij heeft de voorzittershamer bijna twintig jaar gehanteerd.Tim van der Avoird wordt de nieuwe voorzitter. Van der Avoird is al jaren voorzitter van de jury van het Tilburgs dictee met als prijs de Cees Robben Trofee.
Ook Will Smits, net zo lang actief bij de stichting als Spapens, stopt en maakt plaats voor Theo van Iersel. (lees verder ...)

Paul Spapens brak een lans voor het idee om de Tilburgse Taol in aanmerking te laten komen voor de Tilburgse cultuurprijs.

”Aon ’t èn van m’n prètje wil ik nog ’nen drôôm onthullen. Tilbörg kent ’nen cultuurprèès. Die is tot op heeje steeds toegekend aon organsaoties en meense waor ik veul respect vur vuul. Mèr nôot heb ik in de keuze van de winnaors iets teruggezien van de Tilbörgse volkscultuur. De Taol heej zich daor aatij stèèrk vur gemokt. Ik vèèn, ik zo gèère hebbe dè de Stichting Tilbörgse Taol deze onderscheiding nog ’s ne keer krèèt. Gewoon um dur middel van deze cultuurprèès de unieke volkse inborst van de Tilbörgers te eere .... Die inborst namelijk mokt de Tilbörgers tot de kraagteste Brabanders die ’r zèèn.”

Hieronder de volledige tekst van de afscheidsspeech van Spapens

”Jè meense ....
D’r is is een tèed van koome en d’r is een tèèd van Gaon!
Gaon, teninste bè de Taol, dè doen Wil Smits en ik zeej de gek.
Will is van begin af aon bè de Stichting Tilburgse Taol. Dè wil zegge dè ze twinteg jaor van d’r lèève heej gegeeve aon dees organisaotie. Ze heej de Taol meej groot gemokt. Atij op de aachtergrond, beschaaje, mèr meej een geweldigen inzet. Nie maauwe mèr doen. Aonvatte. In d’r haande spierse en d’r teegenaon zonder poehah of spatjes, zonder êk mèr oot op de vurgrond te staon. Betrouwbaar tot op ’t bot. Loyaal. Pleziereg. Meejdenken. Meedoen. En nog veul meer kwaliteiten - al heur biste kwaliteiten - heej ze aon de Taol gegeeve.
En naa schaajt Will d’r aaf. Umdè ze al we aauwer begint te wòrre. U mdè ze nog wil pruuve van aander schôon dingen van ’t lèève. Naomens hil de Taol wil ik mijn diepste respect betèùge aon Will Smits en ik wil nog ’s unne keer lèùd en dèùdelijk herhaolen:
Will heej de Tilburgse Taol meej groot gemokt.
”Nen tèèd van koome en ’nen tèèd van gaon ...
Gao Will, Theo van Iersel is de komende man. Hij is er vendaog nie bij umdèt-ie al lang geleeje iets aanders heej afgesprooken waor ie na venaovend nie onderöt kon. Theo is een noe bestuurslid dè de plots innimt van Will Smits. We zèn ammel heel blij meej Theo, unnu Tilbörgse meens die er vur wil gaon. We prèèzen ons meej z’n allen gelukkeg meej et fèèt dè Theo het bestuur van de Stichting Tilbörgse Taol meej wil verstèèreke ...
Theo van Iersel wordt lid van een stèèrk bestuur. Ik noem ze nog èfkes:
Ruud van Doorn,Jef Maas, Rob van Putten en Gerard Steijns .
Al dees meense geven al jaoren hun biste kraachte aon de TaoL Vanaf dees plots wil ik ze daorveur bedanken. En ik wil ze bedanken dè ze de Taol dur willen zetten. Dè gift mèn een goej gevuul.
En dan tot slot - op z’n Tilbörgs last but not least - Tim van der Avoird. Deze geboren Tilbörger waar bereid urn vurzitter te worre van de Stichting Tilbörgse Taol. Ik weet - ik weet honderd percent zeker - dè ie hil z’n ziel en zaoleghèd vur de stichting z.al geeve. ’t Is nog ’ne rilletief jonge vènt die misschient ’nen frisse wènt zal laote waaje dur al die dingen die de Taol doe en wor de Taol vur stao. En gelèèk heet-ie. Ik hoop en ik wens dè Tim nog veul jaore meej veul plezier en goej ideeje de Taol nor de toekomst zal voere.
En jullie meense wil ik vraoge het bestuur en de noewe vurzitter daorin te steunen. Help ze meej om saome meej jullie pal te staon vur de taol en vur het immaterieel erfgoed van de Tilbörgers. Want dè is in de afgelöope twènteg jaor dègeene gewist waor de Taol meej aon de weg heej getimmerd.
En meense, ik wil jullie bedanken dè ge ons aatij traauw zèèt gewist. Want, ge kunt wille we ge wilt, ge kunt denken en doen en laote, ge kunt hoog en leeg springe, ès gullie d ’t nie waart gewist, dan waar ’t gaauw afgelöope meej de taol. Dè ge bedaankt zèèt, dè witte.
Aon ’t èn van m’n prètje wil ik nog ’nen drôôm onthullen. Tilbörg kent ’nen cultuurprèès. Die is tot op heeje steeds toegekend aon organsaoties en meense waor ik veul respect vur vuul. Mèr nôot heb ik in de keuze van de winnaors iets teruggezien van de Tilbörgse volkscultuur. De Taol heej zich daor aatij stèèrk vur gemokt. Ik vèèn, ik zo gèère hebbe dè de Stichting Tilbörgse Taol deze onderscheiding nog ’s ne keer krèèt. Gewoon urn dur middel van deze cultuurprèès de unieke volkse inborst van de Tilbörgers te eere .... Die inborst namelijk mokt de Tilbörgers tot de kraagteste Brabanders die ’r zèèn.
Èn dè zeg ik mede namens Fraans Verbunt, Louis Smits en Kees Verbunt. Onze diep betreurde overleden vrienden die van daorboove meekèèke en misschient wel meeschrèève en aon wie ik dees neegentiende Grôot Diktee van de Tilbörgse Taol opdraog.” 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu